Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Produkcja
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10

ZEK Ostrów

Zakład Eksploatacji Kruszywa OSTRÓW

37-700 Przemyśl

kierownik
Adam Augustyn

Kontakt telefoniczny:
16 672 01 87
fax: 16 628 71 13
e-mail:
zekostrow@kruszgeo.com.pl

sprzedaż kruszywa:
od poniedziałku do piątku
600 - 1400Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
odnoszący się do produktów oznaczonych " * ".
Produkcja tych wyrobów odbywa się zgodnie z systemem 2+.
ASORTYMENT Zobacz
zdjęcie
Deklaracja
właściwości
użytkowych /
Karta Wyrobu
Spełnia
wymagania
normy
Cena netto
1 tona
Grys 2-8 mm * DNJ 01a/13-6 /
KW - XII2020
DNJ 01b/13-6 /
KW - XII2020
PN-EN 12620;
PN-EN 13043
76,00
Grys 8-11 mm * DNJ 23/13-6 /
KW - XII2020
PN-EN 13043 76,00
Żwir 2-8 mm DNJ 14/13-4 /
KW - XII2020
PN-EN 12620 72,00
Żwir 8-16 mm * DNJ 25/13-3 /
KW - XII2020
PN-EN 12620 72,00
Piasek łamany zwykły 0-2 mm * DNJ 13b/13-6 /
KW - XII2020
PN-EN 13043 44,00
Piasek zwykły 0-2 mm * DNJ 04a/13-8 /
KW - XII2020
PN-EN 12620 34,00
Kruszywo naturalne 0-31,5 mm DNJ 15/13-4 /
KW - XII2020
PN-EN 13242 48,00
Kruszywo grube niesortowane KW - XII2020 58,00
Kruszywo ze złoża KW - XII2020 26,00

Produkcja odbywa się zgodnie z systemem 4.

Kruszywo sprzedawane jest na warunkach franco środek transportu w zakładzie sprzedającego. Sprzedaż kruszywa na warunkach loco budowa lub magazyn odbiorcy wymaga każdorazowego uzgodnienia. Jednostką miary sprzedaży kruszywa jest TONA.

Kontakt telefoniczny:
Biuro Handlowe:   17 85 09 127,    17 85 09 189,    17 85 09 167,    17 85 09 161
Dyspozytor Transportu:   17 850 91 38
Kierownik Zakładu Transportu Rzeszów:   17 850 91 76

>>> Kruszywa dowożone z innych zakładów.

   Nasza Lokalizacja


Pokaż ZEK Ostrów na większej mapie