Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Produkcja
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10

ZEK Gniewczyna

Zakład Eksploatacji Kruszywa GNIEWCZYNA

37-203 Gniewczyna Łańcucka

kierownik
  Sylwester Śmiech

Kontakt telefoniczny/fax:
16 642 77 03
e-mail:
zekgniewczyna@kruszgeo.com.pl

sprzedaż kruszywa:
od poniedziałku do piątku
600 - 2000


Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
odnoszący się do produktów oznaczonych " * ".
Produkcja tych wyrobów odbywa się zgodnie z systemem 2+.
ASORTYMENT Zobacz
zdjęcie
Deklaracja
właściwości
użytkowych
Spełnia
wymagania
normy
Cena netto
1 tona
Żwir 2-8 mm DNJ 16/02-1 /
KW - III2021
PN-EN 12620 76,00
Żwir 8-16 mm DNJ 17/02-1 /
KW - III2021
PN-EN 12620 76,00
Piasek zwykły 0-2 mm * DNJ 14/02-6 /
KW - III2021
DNJ 14b/02-5 /
KW - III2021
DNJ 14c/02-2
PN-EN 12620
PN-EN 13043
28,00
Piasek naturalny kopany DNJ 11/02-4 /
KW - III2021
PN-EN 13242 22,00
Kruszywo 16-31,5 mm DNJ 18a/02-1 /
KW - III2021
DNJ 18b/02-1 /
KW - III2021
PN-EN 12620
PN-EN 13242
76,00
Kruszywo grube niesortowane KW - III2021 48,00

Produkcja odbywa się zgodnie z systemem 4.

Kruszywo sprzedawane jest na warunkach franco środek transportu w zakładzie sprzedającego. Sprzedaż kruszywa na warunkach loco budowa lub magazyn odbiorcy wymaga każdorazowego uzgodnienia. Jednostką miary sprzedaży kruszywa jest TONA.

Kontakt telefoniczny:
Biuro Handlowe:   17 85 09 127,    17 85 09 189,    17 85 09 167,    17 85 09 161
Dyspozytor Transportu:   17 850 91 38
Kierownik Zakładu Transportu Rzeszów:   17 850 91 76

   Nasza Lokalizacja