Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Produkcja
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10

ZEK Frydman

Zakład Eksploatacji Kruszywa FRYDMAN

34-435 Frydman

kierownik
Tomasz Markowicz

Kontakt telefoniczny:
505 025 312
fax: 12 398 35 81
e-mail:
zekfrydman@kruszgeo.com.pl

sprzedaż kruszywa:
od poniedziałku do piątku
600 - 2000


Zakład posiada Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
odnoszący się do produktów oznaczonych " * ".
Produkcja tych wyrobów odbywa się zgodnie z systemem 2+.
ASORTYMENT Zobacz
zdjęcie
Deklaracja
właściwości
użytkowych /
Karta Wyrobu
Spełnia
wymagania
normy
Cena netto
1 tona
Grys 2-8 mm * DNJ 15a/22-6
KW - XII2020/
PN-EN 12620 *74,00
Grys 8-16 mm * DNJ 25/22-6
KW - XII2020
PN-EN 12620 *70,00
Grys 16-31,5 mm DNJ 17a/22-4
KW - XII2020
DNJ 17b/22-4
KW - XII2020
PN-EN 12620
PN-EN 13242
66,00
Piasek łamany zwykły 0-2 mm * DNJ 20/22-5
KW - XII2020
DNJ 20a/22-6
KW - XII2020
PN-EN 12620
PN-EN 13043 *
50,00
Piasek drobny DNJ 22/22-4
KW - XII2020
PN-EN 13242 14,00
Kruszywo łamane 0-31,5 mm DNJ 19/22-5
KW - XII2020
PN-EN 13242 *58,00
Kruszywo 1-4 mm DNJ 18/22-4
KW - XII2020
DNJ 18/22-4
KW - XII2020

PN-EN 12620 PN-EN 13242
74,00
Kruszywo grube niesortowane 62,00
Kruszywo grube (otoczaki) 66,00
Kruszywo ze złoża 50,00
Kruszywo łamane 0-63 mm
PN-EN 13242 58,00

Produkcja odbywa się zgodnie z systemem 4.

Kruszywo sprzedawane jest na warunkach franco środek transportu w zakładzie sprzedającego. Sprzedaż kruszywa na warunkach loco budowa lub magazyn odbiorcy wymaga każdorazowego uzgodnienia. Jednostką miary sprzedaży kruszywa jest TONA.

Kontakt telefoniczny:
Biuro Handlowe:   17 85 09 127,    17 85 09 189,    17 85 09 167,    17 85 09 161
Dyspozytor Transportu:   17 850 91 38
Kierownik Zakładu Transportu Rzeszów:   17 850 91 76

   Nasza Lokalizacja