Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Nasze usługi Usługi Laboratoryjne

Usługi Laboratoryjne

Sekcja Kontroli Jakości
Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16
Kierownik - tel. 17 85 09 190
e-mail: a.ksiazek@kruszgeo.com.pl
Artur Książek
Z-ca Kierownika – tel. 17 85 09 124
e-mail: j.bednarz@kruszgeo.com.pl
Janusz Bednarz

Wykonujemy badania laboratoryjne kruszyw i betonu.

W zakresie badań laboratoryjnych kruszyw wykonujemy m.in.:

 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-1;
 • Określenie ilości ziarn przekruszonych lub łamanych i całkowicie zaokrąglonych zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-5;
 • Oznaczenie zawartości humusu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1744-1;
 • Oznaczenie wskaŸnika płaskości zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-3;
 • Oznaczenie wskaŸnika kształtu zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-4;
 • Oznaczenie mrozoodporności zgodnie z wymaganiami PN-EN 1367-1;
 • Oznaczenie zawartości drobnych cząstek błękitem metylenowym zgodnie z PN-EN 933-9;
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-6;
 • Oznaczenie gęstości nasypowej kruszywa naturalnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-3;
 • Oznaczenie wskaŸnika piaskowego kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-8;
 • Oznaczenie wskaŸnika odporności na rozdrabnianie kruszywa w bębnie Los Angeles zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-2;
 • Oznaczenie składu petrograficznego kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 932-3;
 • Oznaczenie zawartości wody w kruszywie zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-5;
 • Oznaczenie nasiąkliwości kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-6;
 • Oznaczenie wskaŸnika przepływu kruszywa drobnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-6;
Czasokres wykonywania badania uzależniony jest od jego złożoności i dostępności urządzeń badawczych. Termin wykonania badań, wielkość próbek, warunki płatności i odbioru wyników badań są każdorazowo uzgadniane przy przyjmowaniu zlecenia.