Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności SOLIDNE KRUSZYWA – Branżowy Znak Jakości

SOLIDNE KRUSZYWA – Branżowy Znak Jakości

SOLIDNE KRUSZYWA – Branżowy Znak Jakości jest wyróżnieniem dla producentów kruszyw, którzy zapewniają dostawy wyrobów o gwarantowanej, stabilnej i powtarzalnej jakości, aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, prowadzą udokumentowaną racjonalną gospodarkę złożami oraz przestrzegają w swojej działalności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formą przedmiotowego wyróżnienia jest prawo używania zastrzeżonego przez Polski Związek Producentów Kruszyw w Urzędzie Patentowym RP Znaku Solidne Kruszywa.

Przedsiębiorca uprawniony do posługiwania się tym znakiem przed jego uzyskaniem musiał wykazać, że zapewnia najwyższą jakość zarówno w zakresie jakości produkowanych kruszyw, jak również w innych obszarach działalności Firmy i spełnia wszystkie wymagania zawarte w regulaminie Branżowego Znaku Jakości – SOLIDNE KRUSZYWA.

W dniu 24.05.2018 r. firma KRUSZGEO S.A. uzyskała certyfikat SOLIDNE KRUSZYWA – Branżowy Znak Jakości, uprawniający do posługiwania się stosownym znakiem w kontaktach handlowych oraz wszystkich kampaniach promocyjnych i reklamowych. Firma KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie znalazła się w gronie 13 wyróżnionych producentów kruszyw, którzy reprezentują profesjonalizm, niezawodność i etykę w działalności gospodarczej.

Zobacz Certyfikat Solidne Kruszywa.