Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Rejestracja i Audyt EMAS

Rejestracja i Audyt EMAS

Rejestracja Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS

W dniu 25.07. 2011 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dokonała wpisu naszej firmy do rejestru krajowego EMAS pod nr PL.2.18-001-28 potwierdzając spełnienie wymagań w zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Kliknij tutaj, aby obejrzeć certyfikat.

W dniu 25.08.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał informację o umieszczeniu Deklaracji Środowiskowej KRUSZGEO S.A. w regionalnym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć Obwieszczenie.

Dodatkowe informacje dotyczące systemu proszę szukać na stronie EMAS:

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2563/