Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Nowy serwis internetowy

Współfinansowanie wdrożenia systemu EMAS ze środków unijnych

Korzystając z możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma KRUSZGEO S.A. w październiku 2011 roku złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie dla Działania 4.1 – Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Wsparcie dotyczyło działań nie inwestycyjnych na zakończone rzeczowo projekty – wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, w wyniku których wnioskodawca uzyskał certyfikat/został zarejestrowany w systemie. Poziom dofinansowania projektów wynosił 50% kosztów kwalifikowanych.

W 2012 roku wniosek został zaakceptowany przez instytucję wdrażającą, podpisano umowę o dofinansowanie i otrzymano płatność.

Tablica informacyjna projektu unijnego

Poniżej link do strony internetowej NFOŚiGW – instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/v-runda-aplikacyjna-do-dzialania-41-3102011-18102011/