Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Barbórka 2018

Barbórka 2018

30 listopada 2018 r. „KRUSZGEO” SA w Rzeszowie obecne na rynku od 61 lat świętowało Jubileusz 25 lecia działalności w formie spółki akcyjnej obchodząc tradycyjną Barbórkę.

O godzinie 1000 w Sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ulicy Mikołaja Reja 16 odbyła się akademia, na której wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła odznaczenia państwowe i resortowe pracownikom „KRUSZGEO” SA.

10 pracowników otrzymało Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, w tym 4 osoby wyróżniono złotym medalem, 3 srebrnym i 3 brązowym.

6 pracowników otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” nadaną przez Ministra Energii.

1 pracownik otrzymał stopień Dyrektora Górniczego III stopnia nadany przez Ministra Energii.

17 pracowników „KRUSZGEO” SA otrzymało stopnie górnicze nadane przez Przedsiębiorcę w tym Inżyniera Górniczego, Technika Górniczego i Górnika.

Ponadto pożegnano kierownika odchodzącego na emeryturę, który za 40 lat pracy w górnictwie odkrywkowym otrzymał honorową szpadę górniczą.

Po akademii odbyła się msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w intencji wszystkich pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz zmarłych pracowników. Po mszy zgromadzono się na modlitwie przed obrazem św. Barbary – patronki górników.