Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Akademia Górnicza

Akademia Górnicza 23-11-2007

Obchody tradycyjnej Barbórki w Roku Jubileuszowym były bardzo odświętne. Centralne uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja w Rzeszowie, w którym znajdujesię obraz św. Barbary patronki górników.

Kościół św. Mikołaja

Ołtarz św. Barbary

Akademia dla 300 zaproszonych osób odbyła się w sali kongresowej w "Nowym Dworze" w Świlczy k/Rzeszowa. Całość prowadził znany rzeszowski dziennikarz radiowy, a ozdobą uroczystości był występ orkiestry dętej i baletu z Dobrynina.

Wielu pracowników otrzymało odznaczenia państwowe, odznaki resortowe, stopnie górnicze, dyplomy i wyróżnienia.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał:

 • Stanisław Kuśnierz, specjalista w Dziale Górniczo-Geologicznym.

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Ryszard Baran, ślusarz w Zakładzie Naprawczym
 • Andrzej Bibro, operator spycharki w ZEK Dwudniaki
 • Andrzej Drążek, mistrz w Zakładzie Naprawczym
 • Roman Głowacki, mistrz w ZEK Radłów
 • Marian Jaworski, brygadzista-operator urzędzeń krusząco-sortujących w ZEK Radymno
 • Tadeusz Kopciuch, kierownik ZEK Lipie
 • Jan Podlipni, pracownik ZEK Dębno

ODZNAKI RESORTOWE

Odznaki "Zasłużony dla polskiej geologii" otrzymali:

 • Krystyna Kierat, geolog w Dziale Górniczo-Geologicznym
 • Marian Mach, geolog w Dziale Górniczo-Geologicznym

Odznaki "Zasłużony dla górnictwa RP" otrzymali:

 • Jerzy Lubowicz, kierownik Zakładu Robót Ziemnych
 • Ryszard Piwowoński, z-ca kierownika ZEK Dwudniaki
 • Edward Radek, kierownik ZEK Mokrzec
 • Kazimierz Waniczek, kierownik ZEK Frydman

Wręczono nadane STOPNIE GÓRNICZE.

Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia
- Jan Bator, Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia
- Tadeusz Kruk, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Górniczych

Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia
- Ryszard Dykiel, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny

Dyrektor Górniczy I stopnia
- Jerzy Graboś, kierownik Działu Górniczo-Geologicznego

Dyrektor Górniczy II stopnia
- Jerzy Ziobro, Główny Mechanik - kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Dyrektor Górniczy III stopnia
- Tadeusz Chorzępa, kierownik ZEK Radłów

52 osobom wręczono nadane przez Dyrektora Przedsiębiorstwa stopnie górnicze.

Wręczono odznaki związkowe "Zasłużony dla zw.zaw."Budowlani".

Ponadto wręczone zostały honorowe szpady górnicze

- dla byłych Dyrektorów P-twa:
1. Emil Kuc
2. Jerzy Kisły
3. Jan Wilczek
4. Aleksander Sikorski

- dla obecnych Dyrektorów P-twa:
1. Jan Bator
2. Ryszard Dykiel
3. Tadeusz Kruk