Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności 60 lat KRUSZGEO SA

60 lat KRUSZGEO

4 grudnia 2017 roku KRUSZGEO SA obchodziło Jubileusz 60 lecia działalności. Świętowanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we mszy świętej, którą w kościele akademickim pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej odprawili księża Janusz Kosior, Robert Mokrzycki i Andrzej Cag. W uroczystej akademii w Hotelu Prezydenckim udział wzięli m.in. Piotr Pilch wicewojewoda podkarpacki, Wojciech Buczak poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego województwa podkarpackiego, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa, burmistrzowie miast, wójtowie gmin z województwa podkarpackiego i małopolskiego, na terenie których KRUSZGEO SA prowadzi działalność gospodarczą, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, kierownicy zakładów, działów, działacze związków zawodowych. Obecni byli również przedstawiciele instytucji geologicznych i górniczych z Krakowa, Krosna i Rzeszowa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta Miejskiego Domu Kultury z Łańcuta pod dyrekcją Tadeusza Chlebka.

Ośmiu pracowników otrzymało odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę: siedmiu pracownikom nadano Medal Złoty za Długoletnią Służbę jednemu pracownikowi przyznano Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Minister Energii uhonorował pięciu pracowników KRUSZGEO SA w Rzeszowie odznaką honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” będącą zaszczytnym honorowym wyróżnieniem w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa.

Minister Środowiska decyzją z 3 listopada 2017 roku uhonorował JERZEGO GRABOSIA Głównego Specjalistę ds. Górniczych w KRUSZGEO SA - Kierownika Działu Górniczo – Geologicznego związanego z górnictwem odkrywkowym i geologią od 32 lat odznaką honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” będącą szczególnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie geologii.

Jerzy Ziobro Główny Mechanik naszej Firmy został wyróżniony Dyplomem Dyrektora Górniczego I Stopnia nadanym przez Ministra Energii.

Trzydziestu pięciu pracowników pełniących funkcje w dozorze zakładów górniczych otrzymało stopnie górnicze nadane przez Dyrektora Naczelnego: 9 osób odebrało dyplom inżyniera górniczego I stopnia, 9 pracowników otrzymało dyplom inżyniera górniczego II stopnia, 3 osoby dyplom inżyniera górniczego III stopnia, 4 osoby dyplom technika I stopnia, 8 osób dyplom technika II stopnia, 1 osoba dyplom technika III stopnia i 1 osoba dyplom górnika III stopnia. Dwóch długoletnich kierowników zakładów górniczych - sprawujących dozór górniczy odchodzących w 2017 roku na emeryturę otrzymało szpady górnicze. Ponadto dwóm działaczom związkowym zostały wręczone odznaki Związku Zawodowego Budowlani przez Andrzeja Płonkę – Przewodniczącego Podkarpackiego Okręgu Związku Zawodowego Budowlani. KRUSZGEO otrzymało wiele listów gratulacyjnych, pamiątkowe grawertony, upominki.