Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Barbórka 2012

Obchody 55-lecia Firmy na uroczystości Barbórkowej 2012

3 grudnia 2012 r. „KRUSZGEO” SA w Rzeszowie świętowało Jubileusz 55 lecia Firmy obchodząc tradycyjną Barbórkę. O godzinie 11oo w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej odbyła się msza święta w intencji wszystkich pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz zmarłych. Po mszy zgromadzono się na modlitwie przed obrazem św. Barbary – patronki górników.

Na uroczystej akademii, która odbyła się w Hotelu Prezydenckim, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik wręczyła odznaczenia państwowe i resortowe pracownikom „KRUSZGEO” SA.

64 pracowników otrzymało Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej, w tym 42 osoby wyróżniono złotym medalem, 19 srebrnym a 3 brązowym. 6 pracowników otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” nadaną przez Ministra Gospodarki.

25 pracowników „KRUSZGEO” SA otrzymało stopnie górnicze, w tym dyplom Dyrektora Górniczego, Inżyniera Górniczego, Technika Górniczego i Górnika.

Ponadto pożegnano 8 pracowników odchodzących na emeryturę.

Na akademii Teresa Kubas – Hul przewodnicząca Sejmiku Samorządu Podkarpackiego na ręce prezesa Jana Batora wręczyła Firmie „KRUSZGEO” SA w Rzeszowie odznakę „Zasłużony dla województwa podkarpackiego”.

Zobacz informacje oraz odznakę "Zasłużony dla województwa podkarpackiego"

Naszą uroczystość zaszczycili ponadto Wojciech Buczak – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Stanisław Ruszała – przewodniczący Regionu Podkarpackiego ZZ „Budowlani” , przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego.